środa, 6 maja 2020

Oświadczenie rodziców - brak możliwości opieki nad dzieckiem.


Drodzy Rodzice !

do 24 maja 2020 r.  przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.


Zgodnie z informacją Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji
w dniu 30.04.2020 r. , nie określony został jeszcze termin, kiedy przedszkola miejskie wznowią działalność opiekuńczo-wychowawczą.


Przygotowujemy się do ponownego uruchomienia pracy przedszkola
w nowych warunkach; przygotowujemy procedury w wypadku
ewentualnego ZAKAŻENIA /ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA SPOWODOWANEGO WIRUSEM SARS – CoV-2

Stąd prośba do rodziców , którzy nie mają możliwości dalszej opieki nad dzieckiem o złożenie oświadczenia drogą mailową na adres:

do dnia 07.05.2020r. do godz. 12.00 


Konkurs rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. "PORTRET PANI ZIMY". Wybór nie był łatwy, gdyż wszys...