piątek, 29 maja 2020

Przygotowanie do nauki pisania


Dziś chciałabym Państwu zaproponować zabawy przygotowujące dziecko do nauki pisania.

Podstawą nauki pisania jest określenie lateralizacji. Lateralizację można określić jako „stronność” lub przewagę jednej strony ciała nad drugą. Przewaga jednej ręki nad drugą, przy jednoczesnej ich koordynacji ruchowej, pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia sprawności. Za typowy uważa się taki rodzaj przewagi, kiedy ręka prawa dominuje nad lewą. Dawniej uważano leworęczność za pewnego rodzaju anomalię a dzieci zmuszane były do zmiany ręki dominującej.

Współdziałanie niektórych organów nie zawsze przebiega prawidłowo. U dzieci z dominacją skrzyżowaną często obserwuje się zaburzenia pisma i czytania. Bardzo ważne są szczególnie te przypadki kiedy leworęczności towarzyszy prawooczność i odwrotnie. Dzieci te czytając mylą litery
o podobnym kształcie (b, d, p, b), kreślą znaki przypominające odbicie litery w lustrze. Jest to tzw. pismo lustrzane. Obserwacje dzieci z zaburzona lateralizacją wykazały, że różnią się one od siebie nie tylko przewagą czynnościową określonej strony ciała lub poszczególnych organów, ale również tempem oraz siłą lateralizacji. Są dzieci wcześnie i silnie zlateralizowane, oraz takie u których lateralizacja przebiega powoli i jest słaba. Dzieci, u których nie zaobserwowano przewagi czynnościowej jednej ręki nad drugą nazywamy oburęcznymi. Niektóre dzieci są oburęczne tylko przez pewien okres, inne pozostają nimi do końca życia. Oburęcznych, u których brak przewagi czynnościowej zaznacza się również w zakresie oczu i nóg nazywamy obustronnymi. Dzieci oburęczne zazwyczaj posługują się prawa i lewą kończyną gorzej niż ich silnie zlateralizowani rówieśnicy. U dziecka leworęcznego, z silną, jednorodną lateralizacją występuje odwrócenie dominacji w obrębie półkul. U dzieci oburęcznych mamy do czynienia z brakiem dominacji lub konfliktem dominacji. Konflikt ten występuje również w przypadku dominacji skrzyżowanej.

Każde dziecko powinno wykonywać ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania. U dzieci młodszych są to zabawy rysowania po śladzie (przykład poniżej), u dzieci starszych może być to np. dorysowywanie drugiej części obrazka w odbiciu lustrzanym.

Innym pomysłem na zabawy związane z nauką pisania są zabawy „lokalizacyjne” – np. opis obrazka
z wykorzystaniem położenia poszczególnych przedmiotów – nad, pod, z prawej, ponad itp. Obrazkiem opisywanym może być ilustracja z ulubionej bajki czytanej na dobranoc.Zachęcam do wspierania dzieci w trudnej nauce pisania
Aleksandra Kazimierska
psycholog 

niedziela, 24 maja 2020

"Jadłospis na cztery pory roku"

PRZEDSZKOLNY KONKURS
WIOSENNY DLA
PRZEDSZKOLAKÓW,, Jadłospis na cztery pory roku”Wszystkie prace konkursowe zostały wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. 

Pomysły na zdrowy jadłospis są oryginalne i każda praca spełnia zasady zdrowego odżywiania. Komisja jednoznacznie oceniła wszystkie prace pozytywnie. 

Każda praca zostanie nagrodzona dyplomem i nagrodą. Gratulujemy pomysłowości i dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. 


Koordynator konkursu : Sylwia Dobies


Galeria prac konkursowych:


Marysia Świtlińska grupa V


Kinga Dworkowska grupa I


Michał Wojciechowski grupa VI

czwartek, 21 maja 2020

Rysowanie na plecach


Dziś zapraszam do bardzo dobrze znanej i świetnie rozwijającej zabawy dla całej rodziny.  Zabawa polega na powtarzaniu ruchów osoby rysującej na naszych plecach.

Rodzic staje za plecami dziecka i przy pomocy taśmy klejącej przyczepia do pleców kartkę A4. Dziecko również otrzymuje kartkę i coś do pisania.

Zdaniem rodzica jest narysowanie prostego rysunku na kartce na plecach, a zadaniem dziecka jest jego odtworzenie poprzez skupienie uwagi na odczuwanych ruchach. Rysunek należy robić etapami tak, aby dziecko miało możliwość odtworzenia ruchów. Na koniec porównujemy oba rysunki i następuje zmiana – dziecko rysuje na plecach rodzica.  Dobry humor gwarantowany!

Zabawa ta ma wiele zalet rozwojowych m. in.:
- ćwiczy skupienie uwago na konkretnym działaniu
- ćwiczy pamięć przestrzenną i tzw. „rotacje mentalne” (umiejętność obracania przedmiotów
w pamięci, dopasowywanie kształtów)
- ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową
- ćwiczy wyobraźnię

Oprócz walorów edukacyjno-rozwojowych jest to ciekawy pomysł na zabawę z cyklu „kartki i ołówka”.

Zachęcam do obejrzenia filmiku instruktażowego.


Życzę miłej zabawy,
Aleksandra Kazimierska, psycholog

czwartek, 14 maja 2020

Procedury postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.


Procedury postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.


Przyprowadzanie dziecka

1.   Do przedszkola dziecko /od 4 lat/ i rodzic /opiekun/przychodzi w maseczce ochronnej. Pozostali rodzice z dziećmi wchodzą pojedynczo lub czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 2 metrowych, przestrzegając zasady jedno dziecko i rodzic na 15 m2.
2.    Przy wejściu pracownik mierzy dziecku temperaturę.
3.    Rodzic zdejmuje maseczkę dziecku i zabiera ją ze sobą.
4.    Rodzic dezynfekuje sobie ręce w wyznaczonym do tego miejscu.
5.   Następnie przechodzi do szatni i rozbiera dziecko. W przypadku większej ilości osób w szatni, rodzic musi poczekać w wyznaczonym miejscu.
6.    Po przebraniu, rodzic przekazuje  dziecko osobie, która odprowadza je do sali zabaw.
7.    Rodzic wychodząc z budynku loguje dziecko.Odbiór dziecka

1.    Rodzic / opiekun/ wchodzi do przedszkola w maseczce.
2.    Rodzic dezynfekuje ręce.
3.    Informuje  pracownika, po które dziecko przyszedł.
4.  Pracownik obsługi udaje się po dziecko do sali, a rodzic oczekuje w oznakowanym miejscu /znakiem x/.
5.    Pracownik przekazuje dziecko rodzicowi.
6.    Rodzic ubiera swoje dziecko.
7.    Następnie wychodzi z nim z przedszkola, przy wyjściu wylogowuje dziecko.
8.    Rodzic i dziecko opuszczają teren przedszkola, bez korzystania  z placu zabaw.


Uwaga: do przedszkola dzieci nie przynoszą swoich zabawek, napojów, jedzenia.
środa, 13 maja 2020

Przewidywanie konsekwencji zachowań


Ćwiczymy przewidywanie konsekwencji naszych zachowań

Pobyt w przedszkolu to przede wszystkim relacja z rówieśnikami. Umiejętność podziału zadań, dzielenia się zabawkami czy współpraca w przedszkolu to codzienność.

Dlatego też dzisiaj podpowiadam prostą zabawę:  

Zaproszenie do rozwoju umiejętności przyłączania się do zabawy oraz przewidywania konsekwencji różnych zachowań.

Poniżej znajdziecie Państwo rysunki bawiących się dzieci. Są one pretekstem do zastanowienia się
z dzieckiem w jaki sposób możemy próbować uzyskać to, co chcemy od innych osób np. przyłączyć się do zabawy. Przyglądamy się z dzieckiem ilustracjom, zastanawiamy się co tam widać. Proponujemy dziecku trzy możliwe zachowania się w tej sytuacji i zachęcamy do wyboru tego, co dziecku wydaje się najbardziej skuteczne. Możemy wspierać dziecko w widzeniu konsekwencji różnych wyborów zadając pytania: - co może się stać jeśli….( będziesz czekał, zaczniesz śmiać się z dzieci, zaproponujesz, że będziesz następny w kolejce)? - co byś zrobił/ła gdyby ktoś… (zabrał ci to czym się bawisz, przyglądałby Ci się podczas zabawy, zaproponował, że zrobicie coś razem)? Możemy poszerzyć ćwiczenie wymyślając różne sytuacje z życia codziennego i proponując, różne rozwiązania (bardziej lub mniej poważne) np.
*Co może zrobić dziecko, które chce pobawić się z mamą/tatą? a) zacząć ciągnąć mamę/ tatę za rękę b) chodzić i marudzić, że się nudzi c) poprosić rodzica o wspólną zabawę w wolnej chwili. d)…
*Co może zrobić dziecko, któremu rodzic nie chce kupić kolejnej zabawki? a) głośno krzyczeć i mówić przykre słowa b) chodzić i prosić tak długo aż rodzic się zgodzi c) ustalić z rodzicem jak może uzbierać na wymarzoną zabawkę d)…
*Co może zrobić rodzic, którego dziecko odmawia sprzątania zabawek: a) wyjść i trzasnąć drzwiami
b) wyrzucić wszystkie zabawki do kosza c) poczekać chwilę, aż dziecko skończy się bawi
d) ustalić z dzieckiem kiedy będzie dobra pora na sprzątanie e)...
Lista możliwych sytuacji oraz odpowiedzi jest nieograniczona.
Poziom trudności dostosowujemy do możliwości dziecka, a temat do tego co dziecku bliskie. Dziecko może wymyślać swoje odpowiedzi. Za każdym razem możemy dopytać: co się wtedy stanie? Jak to się skończy? Czy wszyscy będą zadowoleni? Zadanie nie służy wytykaniu dziecku trudnych zachowań, ale do poszukiwania nowych rozwiązań w atmosferze zabawy.

Co daje takie ćwiczenie:
- rozwija umiejętność przewidywania skutków różnych zachowań
- uczy współpracy
- doskonali logiczne myślenie
- ćwiczy empatię
- uczy dostrzegania potrzeb innych osób
- buduje pozytywne relacje między rodzicem i dzieckiem.

Udanej zabawy,
Aleksandra Kazimierska
psycholog


poniedziałek, 11 maja 2020

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

  


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu
w związku z wystąpieniem COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
§1.
Zasady ogólne
1.   Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu, zwanym dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor.
2.   W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie Urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.   Przedszkole pracuje w godzinach od 6: 30 do 16:30.
4.   Należy ograniczyć do minimum opiekę nad dziećmi przez personel powyżej 60 roku życia.
5.   Należy poinformować rodzica o konieczności zaopatrzenia dziecka w osobistą osłonę nosa - dzieci powyżej 4 roku życia.
6.   Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 12 dzieci plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS
7.   Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. 
8.   Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
9.   W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
10.    Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
11.    Na tablicy ogłoszeń przy czytniku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
12.    Z sal należy usunąć wszystkie zabawki, przedmioty, których dezynfekcja może sprawiać kłopoty, np. pluszowe misie, dywany, książki, puzzle.
§2.
Zadania organów przedszkola
1)   Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
1)     Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu.
2)     Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy lub produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego.
3)     Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem.
4)     Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, termometr bezdotykowy i oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
5)     Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
2)   Dyrektor:
1)     Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
2)     Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
3)     Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.
4)     Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
5)     Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
6)     Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
7)     Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
8)     Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości Ci sami opiekunowie.
9)     Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej przedszkola.
3)   Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1)     Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
a)       regularnego mycia rąk przez min. 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
b)       kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c)       unikania kontaktu z osobami, które źle się czują,
d)       dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,
e)       informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci,
f)        postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Procedurach bezpieczeństwa,
g)       zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
2)     Pracownicy pomocniczy oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.
3)     Powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej tj. rękawiczek, maseczek, przyłbicy.
4)     Powinni wiedzieć jak postępować z dzieckiem zakażonym –znać i stosować w praktyce procedurę postępowania na wypadek pojawienia się zakażenia COVID-19.
5)     Powinni zadzwonić niezwłocznie do dyrektora placówki w momencie wystąpienia
 niepokojących objawów(pracownik pod żadnym pozorem nie powinien przychodzić do placówki) np. mocnego kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych, gorączki.
4)   Nauczyciele, opiekunowie:
1)     Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z przepisami dot. bhp.
2)     Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
3)     Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
4)     Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach.
5)     Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
6)     Wyjaśniają i ustawicznie przypominają zasady zachowania się podczas kasłania, kichania, ziewania, wydmuchiwania nosa.
7)     Ustawicznie przypominają zasady unikania dotykania ust, nosa, oczu.
8)     Sprawują ustawiczny nadzór nad zabawą, przeciwdziałając tworzeniu się większych skupisk dzieci w sali.
9)      Organizują wyjścia dzieci na powietrze tylko w obrębie terenu przedszkola.
10) Nie wyrażają zgody na pozostawianie w sali zabawek, przedmiotów zabranych z domu
11) Nie wyrażają zgody na przynoszenie przez dzieci do sali pojemników z napojami, produktami żywnościowymi.
12) Zapewniają korzystanie z dystrybutora wody, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Woda będzie podawana dzieciom wyłącznie przez pracowników.
13) Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy.
14) Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów.
15) Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.
16) Nauczyciel w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest chore (np. manifestuje niepokojące objawy temp. 37,5 0C) i wyżej , może zarażać inne dzieci, izoluje dziecko w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, informuje o tym dyrektora, a następnie kontaktuje się z rodzicami, aby odebrali dziecko i skontaktowali się z lekarzem - załącznik nr 1.
5)   Pracownicy obsługi:
6)     Dezynfekują każdorazowo wykorzystywane przez dzieci zabawki, sprzęt sportowy, również ten wykorzystywany podczas zabaw na terenie placu zabaw.
7)     Dezynfekują kilka razy dziennie blaty stolików, krzesełka, szafki ubraniowe, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki), ciągi komunikacyjne.
8)     Dezynfekują sanitariaty po każdorazowym korzystaniu z nich przez dzieci.
9)     Wietrzą salę, co najmniej raz w ciągu godziny.
10)   Przeprowadzają gruntowną dezynfekcję sal po opuszczeniu placówki przez dzieci
11)   Prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych – załącznik nr 2, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
12)  Przeprowadzają dezynfekcję ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
13)  Wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze, klamki, wyłączniki itp. dezynfekują po skończonych zajęciach.
14)   Dezynfekują łazienki w całości dwa raz dziennie: rano przed przyjściem dzieci i po opuszczeniu przez dzieci placówki tj.: podłogi, ściany, zlewy, krany, klamki, muszle klozetowe, kontakty.
15)  Muszle klozetowe, krany i umywalki dezynfekują po każdym użyciu.
16)  Zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet zewnętrznych.
§3.
Przyjęcie dziecka do placówki w okresie epidemii Covid-19.
1.   Rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z wytycznymi GIS umieszczonymi na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.pm10kg.pl.
2.   Rodzice, którzy oświadczają potrzebę objęcia dziecka opieką przedszkolną pobierają ze strony internetowej oświadczenie i klauzulę informacyjną załącznik nr 3.
3.   Wypełniają, podpisują dokumenty, a następnie wysyłają ich scany lub zdjęcia na adres dyrektor@pm10kgpl w terminie podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej placówki.
4.   Placówka potwierdza odbiór dokumentów poprzez wysłanie emaila zwrotnego.
5.   Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki w czasie epidemii mają dzieci rodziców, którzy:
1)     nie mają możliwości dalszego łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
2)     wykonują pracę w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwie produkcyjnym, realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

§4.
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.
1.   Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
2.   Rodzic jest zobowiązany do pobrania ze strony internetowej oświadczenia, wypełnienia i przesłania lub przyniesienia w pierwszym dniu oświadczenia o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 4.
3.   Brak złożenia oświadczenia skutkuje brakiem możliwości wejścia dziecka do przedszkola.
4.    Rodzic wchodzi z dzieckiem do szatni na teren placówki. Pozostali rodzice z dziećmi wchodzą lub czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 2 metrowych, pojedynczo przestrzegając zasady jedno dziecko i rodzic na 15 m2 – rodzic /.
5.   Rodzic powinien posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.
6.   Wyznaczony pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka.  W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie wpuszcza dziecka i rodzica do przedszkola. Informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
7.   Niezwłocznie po wejściu rodzic zdejmuje i zabiera ze sobą maseczkę dziecka, dezynfekuje ręce i wkłada rękawiczki.
8.       Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
9.   Rodzic jest zobowiązany zabrać dziecko i niezwłocznie opuścić przedszkole.
10.    Rejestruje za pomocą karty zbliżeniowej wejście/ wyjście dziecka.
11.    Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
12.        Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola w szatni, który zaprowadza je do grupy.   
13.            Pracownicy przy przyjęciu dzieci do przedszkola oraz przy odbiorze dzieci posiadają zabezpieczenie w postaci osłony nosa i ust oraz rękawiczki.


§5.
Organizacja żywienia dzieci

1.   Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2.   Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3.   Pracownicy kuchni:
1)     Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki.
2)     Myją ręce:
a)     przed rozpoczęciem pracy,

b)     przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
c)     po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d)     po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e)     po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f)       po skorzystaniu z toalety,
g)     po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h)     po jedzeniu, piciu .
3)     Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
4)     Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
5)     Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.
6)     Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.
7)     Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.
8)     Pracownicy kuchni powinni pracować w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.
9)     Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
10)  Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
11)  Dzieci spożywają posiłki w jadalni przy stolikach, a po jedzeniu wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
12)  Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

§6.
Wyjścia na zewnątrz

1.   Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
2.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
3.   Na placu zabaw, na wyznaczonym terenie, może przebywać jednocześnie jedna grupa.
4.   Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na początek każdego dnia pracy są dezynfekowane(należy zwrócić uwagę na wszystkie metalowe elementy tj. uchwyty, poręcze itp.), a w przypadku braku takiej możliwości będą zabezpieczone taśmą.
5.   Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
§7.
Przyjmowanie petentów w placówce
1.   Pracownik przyjmujący petenta powinien być wyposażony w rękawiczki i maseczkę lub przyłbicę.
2.   Pracownik placówki powinien zmierzyć temperaturę osobie przychodzącej.
3.   Osoba przychodząca powinna zdjąć swoje rękawiczki i wyrzucić je do kosza i dopiero zdezynfekować ręce – nowe rękawiczki wyda mu pracownik przedszkola.
4.   Pracownik placówki powinien najkrótszą drogą zaprowadzić petenta w miejsce załatwienia sprawy i tą samą drogą wyprowadzić go z placówki.

§8.
Izolatka – wydzielone pomieszczenie lub wyznaczony obszar

1.   Wydzielone pomieszczenie – wydzielając pomieszczenie należy pamiętać o tym:
1)     że w pomieszczeniu lub jego pobliżu powinna znajdować się łazienka (łazienka jest tylko przypisana do tego pomieszczenia),
2)     pomieszczenie powinno być łatwe do dezynfekcji, tzw. usunąć z niego: dywany, zabawki pluszowe, kartki, książki (ogólnie papier),
3)     w pomieszczeniu powinno się znajdować miejsce do położenia się (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),
4)     pomieszczenie powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawiczki, maseczka i przyłbica,
2.   Wydzielony obszar
1)     obszar, w którym osoba odizolowana jest odsunięta od osób zdrowych co najmniej 2m,
2)     do tego obszaru tak jak wyżej powinna być przypisana łazienka,
3)     w obszarze powinno się znajdować miejsce do położenia się (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),
4)     obszar wydzielony powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawice, maseczka i przyłbica,
5)     po skończonej izolacji, pomieszczenie/obszar wydzielony, łazienka, środki ochrony indywidualnej, korytarz i miejsca przez które przechodziła osoba zakażona do wyjścia  powinny być zdezynfekowane.

§9.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.   W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
2.   Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki , termometr bezdotykowy, oraz płyn do dezynfekcji rąk.
3.   W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
4.   Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
5.   Dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
6.   W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Epidemiologiczną, Pogotowie Ratunkowe i stosuje się do ich zaleceń.
7.   Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka/intendent) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
8.   Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
9.   Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
10.    Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy drzwiach wyjścia awaryjnego od strony ulicy podwórka .
11.    Do pracy mogą się zgłosić tylko zdrowe osoby (w razie podejrzenia o jakąkolwiek infekcję pracownik powinien telefonicznie powiadomić przełożonego o nieobecności – pracownik pod żadnym pozorem nie może pojawić się w pracy).
12.    W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
13.    Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.
14.    Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy czytniku i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
15.    Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
16.    Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
17.            Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
18.            Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
19.            Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
20.            W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

§10.
Ważne telefony

1.   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7 25-1500 –  tel. 94 3523554
Całodobowo (awaryjny, tylko w nagłych wypadkach) - 694493755 lub 692416706
2.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 9181139000
3.   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – numer alarmowy w godzinach
od 600 do 2200 914340437, informacja całodobowa dotycząca koronowirusa w godzinach 725-2000 608229942, 608229963
4.   Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590
5.   Urząd Miasta Referat Oświaty – w godz. 07.30.00-15.30 tel. 94 35 51 611/12
6.   Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie – tel. 91 4303342

§11.
Przepisy końcowe
1.   Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2.   Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.


Dyrektor Grażyna Kozłowska
OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM COVID-19 


Konkurs rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. "PORTRET PANI ZIMY". Wybór nie był łatwy, gdyż wszys...