środa, 24 lutego 2021

Konkurs rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. "PORTRET PANI ZIMY". Wybór nie był łatwy, gdyż wszystkie 46 portrety pani Zimy były wyjątkowe, pomysłowe i bajkowe. 

Najwięcej głosów jednak zdobyła praca Olka z grupy III. 

Drugie miejsce zajęła praca Julki z grupy VI, a miejsce trzecie zdobyła praca Kornelii z grupy VII.Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY !!!
piątek, 19 lutego 2021

Edukacja przyrodnicza – Polska i jej piękna przyroda- zajęcia on-line.

 

Nasze przedszkole wzbogaciło ofertę zajęć przyrodniczych poprzez organizowanie zajęć on-line ze specjalistami edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Nasze dzieci doskonalą umiejętność obserwacji środowiska i organizmów w nim żyjących, uczą się patrzeć i kulturalnie zachowywać wobec otaczającej przyrody. Zielone lekcje bardzo często wzbogacane są zajęciami plastycznymi. Dzieci uczą się poprzez zabawę. Tematyka warsztatów zawsze dopasowywana jest do wieku dzieci oraz ustalana wcześniej z wychowawcą.poniedziałek, 15 lutego 2021

WALENTYNKOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI


Dzień Świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

Że chcą kochać i kochają!


WALENTYNKI TRAFIŁY DO RĄK NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW DZIĘKI WALENTYNKOWEJ POCZCIE.poniedziałek, 8 lutego 2021

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

26 luty 2021 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. 

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 15.02.2021 r., od godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub poniżej.

WAŻNE!

  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 12 marca 2021 r., do godz. 15:00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!.
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2021 r. godz. 12.00 do 02.04.2021 r. godz. 15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego" na "przyjętego".

środa, 3 lutego 2021

PRZEDSZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY

 


TAK W TYM ROKU BAWIŁY SIĘ PRZEDSZKOLAKI 
NA BALU KARNAWAŁOWYM.

GRUPA  I


GRUPA II
GRUPA III


GRUPA IV

GRUPA V

GRUPA VI


GRUPA VII
Konkurs rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. "PORTRET PANI ZIMY". Wybór nie był łatwy, gdyż wszys...