wtorek, 28 kwietnia 2020

Gotowość szkolna!


Parę słów o gotowości szkolnej….

Od września dzieci z grupy VI i VII pójdą do szkoły. Przez cały czas obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (zwanego potocznie „zerówką”) podczas zajęć
dzieci uczą się i ćwiczą umiejętności, które są im niezbędne do „dobrego startu” w edukacji szkolnej. To w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości szkolnej.

Pojęcie dojrzałości szkolnej, bo tak określa się gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła, obejmuje zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno – społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.

Warto zwrócić uwagę, iż dużą rolę w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole odgrywa środowisko rodzinne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wspólne spędzanie czasu wolnego służące stymulacji rozwoju dziecka.

Ćwiczenia grafomotoryczne (potocznie zwane „szlaczkami”), nauka liczenia czy porównywania to tylko część działań jakie podejmowane są podczas zajęć edukacyjnych. Dużą rolę odgrywa rozwój emocjonalno-społeczny, gdyż dzięki niemu dziecko:
 • jest bardziej odporne na stres,
 • stara się być punktualne, aby zdążyć na zajęcia,
 • przestrzega szkolnego regulaminu funkcjonowania,
 • pamięta o zadanych pracach domowych,
 • umie mobilizować się po porażce,
 • stara się podołać dużemu wysiłkowi fizycznemu,
 • szybko adaptuje się w zespole rówieśniczym.

Jak wesprzeć dziecko w nabywaniu gotowości szkolnej?

Oto kilka wskazówek:
 • nie należy straszyć dziecka szkołą i nauczycielami;
 • dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły;
 • dziecko powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba;
 • należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki: – ład, spokój i pogodna atmosfera w domu;
 • ważne jest utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem – rozmowy o jego obawach, wyjaśnienie kwestii niezrozumiałych dla dziecka,\
 • wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i punktualności;
 • należy wspierać dziecko w codziennych zadaniach edukacyjnych - chwalić, zachęcać do pracy i pokonywania trudności;
 • nie wolno krzyczeć jeśli czegoś nie potrafi, ale spróbować mu pomóc;
 • nie należy wyręczać dziecka w jego obowiązkach;
 • warto przestrzegać stałego rozkładu dnia.

Każdy rodzic może wspierać i stymulować rozwój swojego dziecka wykorzystując naturalne sytuacje życia codziennego, tak aby nabywało ono umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w szkole.


Psycholog,
Aleksandra Kazimierska

niedziela, 26 kwietnia 2020

Konkurs plastyczny RCK - Kolorowy Kołobrzeg


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu!



Zapraszamy rodziny do stworzenia pracy konkursowej w dowolnej formie - rysunek, praca przestrzenna, przedstawiającej w sposób wesoły i kolorowy nasze miasto. Prace mogą przedstawiać wszystko to, co Wam się pozytywnie kojarzy z Kołobrzegiem.


 • Zdjęcia prac prosimy nadsyłać w wiadomościach Facebook Klimatyczni Kołobrzeżanie oraz droga mailową na adres promocja@rck.kolobrzeg.eu wraz z wskazaniem wieku, imienia i nazwiska dziecka.
 • Poza kreatywną zabawą, na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody: 3 zestawy gadżetów (każdy o wartości 100zł) 🏆
 • Prosimy, aby zamieszczać jedno zdjęcie na osobę, czekamy na Wasze zdjęcia do 4-go maja, do godziny 15.00.
 • Wyłonienie zwycięzców nastąpi 8-go maja🏆🥇🥈🥉🏆


Regulamin konkursu jest dostępny dla Uczestników na portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/kolobrzegmieszkancy/w dziale notatki.

środa, 22 kwietnia 2020

Jak i po co rozmawiać z dziećmi o emocjach?


Jak i po co rozmawiać z dziećmi o emocjach?
Emocje towarzyszą nam od urodzenia. To dzięki nim w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa nasze otoczenie „wie” co się z nami dzieje, jakie są nasze potrzeby i może je zaspokajać. Emocje pozwalają też regulować napięcie będące w naszym organizmie z powodu różnych sytuacji zewnętrznych. Poza tym bez emocji nasze życie było szare i jednostajne. Niektóre z emocji, takie jak wstyd, strach, złość, smutek spędzają nam sen z powiek i często wolelibyśmy, żeby ich po prostu nie było, byśmy nie musieli ich przeżywać. Wiadomo – są to emocje nieprzyjemne. Ale z drugiej strony, jakie byłoby nasze życie bez radości, wzruszenia czy zaskoczenia?

Emocje spełniają też bardzo ważne funkcje w naszym codziennym życiu:

1.     Motywują do działania: podejmujemy działania zmierzające do odczuwania emocji pozytywnych, a jednocześnie unikamy działań, które „kojarzą” się nam z przeżywaniem emocji negatywnych, np. częściej pomożemy komuś aby być pochwalonym i odczuć „dumę” niż zniszczymy coś aby odczuć „wstyd”.

2.         Pomagają przetrwać, rozwijać się i uniknąć niebezpieczeństwa : emocje postrzegane są jako forma adaptacji do otoczenia. Gdy odczuwamy strach, jesteśmy bardziej skłonni do zaprzestania działania, które je powoduje, gdy czujemy miłość – chętniej powtórzymy takie działanie. Emocje pomagają w odnalezieniu życiowej roli poprzez motywowanie do szybkiego działania i podejmowania decyzji, które maksymalizują szanse na przetrwanie i na odniesienie sukcesu.

3.      Pozwalają innym nas zrozumieć: Podczas interakcji z innymi ludźmi ważne jest, aby dawać wskazówki, które pomogą im zrozumieć nasze uczucia. Te sygnały mogą obejmować emocjonalną ekspresję wyrażaną językiem ciała, np. wyraz twarzy, związany z poszczególnymi emocjami, których doświadczamy. Gdy mówimy członkom rodziny, że czujemy radość, smutek, podniecenie, lub lęk, przekazujemy im ważne informacje, które mogą wykorzystać do podjęcia działań.

4.     Uczą empatii: Emocje dostarczają nam również informacji o nas samych. Komunikacja społeczna jest ważnym elementem codziennego życia i relacji, nie da się nie reagować na emocje innych. To pozwala budować głębsze, bardziej znaczące relacje z przyjaciółmi, rodziną i najbliższymi. 

Dlaczego ważne jest aby rozmawiać z dziećmi o emocjach?
·        pomaga to dzieciom przyglądać się własnym uczuciom i wiązać je z konkretną sytuacją – to wzbogaca doświadczenie;
·        pozwala rozumieć rzeczywistość: “podejmujesz jakąś decyzję, która ma określone konsekwencje”;
·        rozwija świadomość siebie;
·        poszerza słownik emocji (lepiej, trafniej nazywamy emocje);
·        dzięki dzieleniu się swoimi emocjami z innymi (np. rodzicami, rówieśnikami) tworzymy więź, zawieramy  przyjaźnie;
·        uczymy się zasad, które rządzą relacjami międzyludzkimi;
·        dowiadujemy się, że nie wszyscy myślą i czują tak jak ja, że inaczej reagują – pokazuje to odmienność w zachowaniach i reakcjach ludzi oraz ich różnicach w pragnieniach i marzeniach;
·        dzięki rozmowie o emocjach odkrywamy, że każdy posiada swój wewnętrzny świat uczuć i myśli.

Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?
·       Warto wyjaśnić dziecku skąd się biorą emocje – warto pokazać związek MYŚLI – EMOCJE – ZACHOWANIA. Dziecko  musi widzieć, że emocje pojawiają się na skutek naszych myśli, a to jak się zachowamy zawsze ma konsekwencje, uczmy jak wyrazić np. złość, aby konsekwencje społeczne były jak najmniej dotkliwe;
·       Unikajmy stereotypów – ludzie mają różny poziom wrażliwości i sami podejmują decyzję, w jaki sposób zachować się w danej sytuacji. Nie generalizujmy, że np. dziewczynki bardziej coś przeżywają, a chłopcy nie mają uczuć, bo to nieprawda!!!
·       Odwołujmy się do bohaterów z literatury – czytanie książek, opowiadań, bajek daje dziecku możliwość utożsamiania się z postaciami, uczy rozwiązywać problemy, radzić sobie z trudnymi przeżyciami;
·       Pokazujmy dzieciom nasze emocje, nawet jeśli są silne. Uczmy ich na własnym przykładzie, że nie zawsze radzicie sobie z własnymi uczuciami, że też zdarza się wam mieć gorszy dzień czy też macie kłopoty, które was smucą, złoszczą – to uczy dzieci przeżywania smutku, porażki, paradoksalnie daje im siłę, że też sobie poradzą;
·       Rozmawiajmy z dziećmi o emocjach przeżywanych każdego dnia, nazywajmy co nas ucieszyło, zasmuciło, zaskoczyło itp. 5 minut poświęcone wieczorem przed spaniem pozwoli nam poznać lepiej nasze dziecko i jego świat wewnętrzny.
·       nie ma złych ani dobrych emocji. Każda emocja pojawiająca się w naszym ciele jest ważna, warto ją zauważyć i „dokładnie obejrzeć”. Dzięki temu możemy dowiedzieć się wiele o sobie.
Początkiem rozmów o emocjach może być gra planszowa, którą możecie Państwo wydrukować lub sami stworzyć.
Do gry potrzebne są pionki (dla każdego uczestnika) oraz kostka. Gdy gracz stanie na polu z „buźką” nazywa emocje tam narysowaną oraz opowiada o ostatnim wydarzeniu, gdy ta emocja się pojawiła. Oczywiście opowiadania podczas całej gry nie mogą się powtarzać. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety.
Gra może być początkiem rozmowy o różnych emocjach pojawiających się u jednej osoby, o różnicach lub podobieństwach w odczuwaniu emocji przez różnych domowników.



Życzę udanej rozgrywki!
Psycholog,
Aleksandra Kazimierska

środa, 8 kwietnia 2020

Rekrutacja do Przedszkola - Radomska


OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice informuję, że w dniach 10.04 - 17.04.2020 
Przedszkole Miejskie nr 10 , będzie brać udział w rekrutacji uzupełniającej dzieci dla 3 latków Radomska.  


Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl
Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 09.04.2020 r., godz. 12:00.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną informujemy, iż w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19 wnioski dotyczące naboru uzupełniającego  będziemy przyjmować bez osobistego kontaktu, tylko poprzez drogą elektroniczną (e-mail, skan e-PUAP, itp.).itp.) W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów jednym z powyższych kanałów komunikacyjnych proszę kontaktować się telefonicznie z daną placówką oświatową.
Oryginały dokumentów po wydrukowaniu należy dostarczyć w terminie późniejszym.


WAŻNE!

1.    Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 17 kwietnia 2020 r., do godz. 15:00.
2.    Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
3.    Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
4.    Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
5.   Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego" na "przyjętego".


Życzenia świąteczne !

Zdrowych, pogodnych  i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.
Dużo pogody ducha, wiary w lepsze jutro i szybkich powrotów do codzienności.


ŻYCZĄ :
 Grażyna Kozłowska - dyrektor  i pracownicy Przedszkola Miejskiego NR 10


List do dzieci!

                                                                                         LIST                  
       
                                                          Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Szczególnie mocno Was kochane Dzieci, Waszych Rodziców i cały Personel naszego przedszkola. Już bardzo tęsknię za wszystkimi.

               Kochane dzieciaczki, cieszę się że tak pięknie pracujecie i bawicie się w domu. Mam nadzieję, że się nie nudzicie. Codziennie z  ciekawością oglądam przysyłane filmiki oraz zdjęcia z różnych grup, które Wasze Panie umieszczają na blogach. Widzę, że macie też wiele nowych pomysłów na zabawy,   z których mogą inni korzystać. W tym miejscu bardzo dziękuję za zaangażowanie rodziców i starszego rodzeństwa. Super, że uczestniczy w tych działaniach cała rodzina. Ten wspólnie spędzony czas na pewno w przyszłości zaowocuje i mimo tej niecodziennej sytuacji jest bardzo cenny i nie można go zmarnować. Mam nadzieję, że już wkrótce się spotkamy. Ja jestem codziennie w przedszkolu. I powiem Wam, że zabawki, już bardzo tęsknią. Lalki i misie wyspały się za wszystkie czasy. Rybki w akwarium dziwią się, że jest tak cicho i nikt nie puka do szyby.  A plac zabaw już odpoczął i zaczyna się nudzić. Nawet trawa odrosła, wydeptana przez wasze buciki. Dzisiaj przeszłam przez cały ogród i zrobiłam kilka zdjęć, żebyście nie zapomnieli, jak wygląda.

Wiosna rozgościła się już na dobre, kwitną różowe i fioletowe hiacynty, czerwone jaskry, żółte żonkile i mlecze, amarantowe prymulki i fioletowe fiołki /kwitną w miejscach , gdzie nigdy ich nie było/. Już niedługo zakwitną tulipany i magnolie. A niebieskie szafirki wyrosły na boisku, chyba ptaki je tam posadziły. Ptaki też często odwiedzają nasz ogród.  Zauważyłam, że niektóre przenoszą   w dziobkach drobne gałązki, piórka i trawy, ponieważ zaczynają budowę gniazd, a niektóre muszą w nich tylko posprzątać, albo naprawić. Oj w tym roku wiosna bardzo się spieszy. Mam nadzieję, że już  w krótce będziecie mogli pobiegać na zielonej trawie, bez grubych kurtek i czapek. Ale na razie dla waszego zdrowia musicie zostać w domu.

Pozdrawiam wszystkich bardzo wiosennie i słonecznie. Życzę pogody  w sercach, cierpliwości    i ciekawych pomysłów na zabawy.  Dzieciaczki pomagajcie w przygotowaniach świątecznych i bądźcie grzeczni. Jak będziecie mieli trochę czasu może narysujecie nasze przedszkole. Jestem ciekawa, czy pamiętacie jak wygląda.


Katarzyna Nawrocka
                                                                                                                       wicedyrektor 













wtorek, 7 kwietnia 2020

Drużyna Kangura!




"Drodzy Rodzice

W imieniu Czerwonego Kangura Przedszkoliada.pl i jego Ludzio-Przyjaciół, mamy do przekazania bardzo WAŻNĄ informację, dla naszych Aktywnych Przedszkolaków
Gorąco zachęcamy do wspólnego oglądania i udziału w zabawie z Drużyną Kangura
Rodzice, czy możemy liczyć na Waszą pomoc?

Hura! Hura! Drużyna Kangura!"




Pozdrawiam,

Michał Grochulski
koordynator przedszkoliada.pl

poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Trening uważności


Trening uważności
Trening uważności ( z ang. mindfulness) to ćwiczenia umysłu, przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
Inaczej mówiąc, mindfulness to świadome skierowanie swojej uwagi na to, czego doznaje się w danej chwili - tu i teraz (nie wybieganie w przyszłość, ani nie wracanie do przeszłości). Człowiek doświadcza czegoś w danym momencie, ale nie myśli, co to oznacza, nie zastanawia się nad tym, tylko wycisza emocje i odsuwa umysł "na bok", by mógł skupić się na doświadczeniu chwili obecnej, by mógł przyjmować i postrzegać docierające do niego informacje jasno i klarownie.
Człowiek w swoim życiu często zapomina o teraźniejszości, żyje przeszłością, rozpamiętuje dawne sytuacje. Dzięki treningowi uważności można osiągnąć równowagę emocjonalną, nauczyć się sztuki koncentracji i relaksu, oraz  jak radzić sobie ze stresem, jak wypracować
w sobie umiejętność uspokajania się, kiedy pojawiają się gniew lub zdenerwowanie. Trening uważności uczy czerpać energię z życia, cieszyć się z prostych, nawet najbardziej banalnych rzeczy, jakie przynosi ze sobą każda chwila.

Warto spojrzeć na:

Dlaczego trening uważności jest ważny u dzieci opowiada Agnieszka Pawłowska



Aleksandra Kazimierska
psycholog

czwartek, 2 kwietnia 2020

Opłaty za przedszkole - ogłoszenie!



OGŁOSZENIE


Drodzy Rodzice, w związku z zawieszeniem działalności przedszkola informujemy, że naliczanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 zostanie zrealizowane w dniu otwarcia placówki.  Osoby, które posiadały nadpłatę za miesiąc marzec 2020, a z poprzedniego okresu miały zaległość, to nadpłata ta zostanie rozliczona na poczet tej zaległości.
 Osoby, które miały nadpłatę za marzec 2020 i uregulowane wszystkie należności, to nadpłata ta zostanie rozliczona w naliczeniu opłat w kolejnych miesiącach.

Rodzice, zalegający z opłatami za przedszkole, będą otrzymywać Wezwanie do zapłaty wg dotychczasowych zasad. Rozliczone zostaną jedynie nadpłaty
na poczet zaległych opłat.


Dyrektor Grażyna Kozłowska

Informacja o rekrutacji


Szanowni Rodzice aktualna lista dzieci
zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych
do naszego przedszkola została wywieszona
na drzwiach głównych  naszego przedszkola w dniu 01.04.2020 r.
o godz. 1200, ale Państwo możecie to sprawdzić samodzielnie,            w systemie elektronicznego naboru, logując się na swoim koncie przez stronę:



Jednocześnie informujemy, że dzieci, których rodzice potwierdzili wolę uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 10,  zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.



W naszej placówce nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające.


Dyrektor Grażyna Kozłowska




Adres: b.zaboj@pm10kg.pl
Tel: 506826400
lub 943546041

Konkurs rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. "PORTRET PANI ZIMY". Wybór nie był łatwy, gdyż wszys...