piątek, 2 kwietnia 2021

Wesołych Świąt!

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą:

Dyrektor i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu

 

wtorek, 30 marca 2021

Najpiękniejsza Pisanka


Dziękujemy dzieciom za piękne prace konkursowe, które zdążyły do nas dotrzeć i przypominają nam o tym, że mimo wszystko Święta są piękne i kolorowe.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po powrocie wszystkich dzieci do przedszkola. 

Oto kilka zdjęć prac konkursowych. 
Martyna Wieczorek, Sylwia Dobies

sobota, 27 marca 2021

Ogłoszenie!!! UWAGA RODZICE!!!

 

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w okresie od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

 Informuję, że zmieniła się liczba osób uprawnionych do korzystania z opieki przedszkola;

Przedszkole funkcjonuje stacjonarnie dla:

1. RODZICE DZIECI, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

2.  ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

3. REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z   ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

4. PEŁNIĄ SŁUŻBĘ W JEDNOSTKACH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

5. WYKONUJĄ DZIAŁĄNIA RATOWNICZE

6. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

 ( ośrodki pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia,  ośrodki interwencji kryzysowej)

7. SA ZATRUDNIENI W OGRZEWALNIACH I NOCLEGOWNIACH,

8. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH ZAPENIAJĄCYH CAŁODOWBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU,

9. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACHOPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH OPIEKUNCZO- TERAPEUTYCZNYCH ORAZ INTEWENCYJNYCH OSRODKACH PROADOPCYJNYCH

10. SĄ ZATRUDNIENI W FORMACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

11. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTACH SYSTEMU OŚWIATY , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe  I REALIZUJĄ ZADANIA NA TERENIE JEDNOSTKI

Dla pozostałych dzieci Przedszkole funkcjonuje w trybie pracy zdalnej.

 

W razie pytań/ prosimy o kontakt telefoniczny  - 94 35 46041

 

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSZĘ  O DOSTARCZENIE WNIOSKU

 DROGĄ PAPIEROWĄ – DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA LUB E MAILOWĄ NA ADRES : g.kozlowska@pm10kg.pl

piątek, 26 marca 2021

SZANOWNI RODZICE.


Zgodnie z projektem Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
w okresie od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Informuję, że;

Przedszkole funkcjonuje stacjonarnie dla:

Dzieci Rodziców, którzy są zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych oraz realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Dla pozostałych dzieci Przedszkole funkcjonuje w trybie pracy zdalnej.


Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny - 
94 35 46041

oraz dostarczenie wniosku do przedszkola drogą mailową: g.kozlowska@pm10kg.pl lub papierową – do kancelarii przedszkola.

WZÓR  WNIOSKU W LINKU  PONIŻEJ

niedziela, 21 marca 2021

Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

"Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”


Regulamin konkursu:


1. Organizator konkursu:


Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Koordynator konkursu: Martyna Wieczorek, Sylwia Dobies


2. Założenia organizacyjne:

 - Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup dzieci z Przedszkola .

 - Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej ,której tematem przewodnim jest pisanka wielkanocna.

 - Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie, bądź z pomocą rodziców, rodzeństwa.


 - Do pracy powinny zostać dołączone następujące informacje: nazwisko, imię , wiek, grupa.


- Technika wykonania prac: z dowolnych materiałów (np. papier, karton, drewno, plastik, styropian, materiały recyklingowe itd.) Format przestrzenny.


 - Prace należy składać do pudełka znajdującego się w szatni przedszkola do dnia 29.03.2020r.


Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie przedszkola oraz przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi .


Wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.


Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki. Wyniki konkursu będą ogłoszone na blogu przedszkola.

Błękitny Patrol WWF

W środę 17 marca dzieci z najstarszych grup uczestniczyły w spotkaniu z wolontariuszką Błękitnego Patrolu WWF , panią Olą nauczycielką z grupy III. Przedszkolaki poznały ssaki morskie zamieszkujące Bałtyk - foki i morświna. Dowiedziały się również, jak należy zachować się w trakcie spotkania z foką. Takie spotkania są coraz częstsze, dlatego pamiętajmy, gdy widzimy fokę na plaży:

❗ Nie podchodzimy do foki, zachowujemy dystans minimum 20

 metrów, ale im dalej tym lepiej. Człowiek nad foką to duży stres dla

 zwierzęcia i może pogorszyć jego stan


❗ Prosimy innych ludzi, jeśli się pojawią, o to, aby nie podchodzili

 do foki.


❗ Psy trzymamy zawsze na smyczy i odchodzimy z nimi daleko od

 foki.


❗ Niezwłocznie dzwonimy do Stacji Morskiej Uniwersytetu

 Gdańskiego w Helu 601 889 940 lub do Błękitnego Patrolu WWF

 795 536 009 i zgłaszamy obserwację foki.


❗ Nie polewamy foki wodą i nie wrzucamy jej do morza. Foka jest

 zwierzęciem wodno-lądowym. Na lądzie odpoczywa
wtorek, 9 marca 2021

Dzień Kobiet

Wczoraj wszystkie kobietki, te małe i te duże miały swoje święto. Były kwiaty, małe upominki, laurki, piosenki i wierszyki, a to wszystko od naszych cudownych chłopaków !!!

DZIĘKUJEMY 😀
Wesołych Świąt!

  Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą: Dyrektor i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kołobrzegu