piątek, 31 stycznia 2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021


24 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis
www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 14.02.2020 r., godz. 12.00. Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta - www.kolobrzeg.pl WAŻNE!
  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 09 marca 2020 r., do godz. 15.00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z „ zakwalifikowanego” na „ przyjętego”.

wtorek, 28 stycznia 2020

Dzień Babci i Dziadka !

Styczeń upłynął wszystkim dzieciom w naszym przedszkolu na przygotowaniach do ważnego święta jakim jest Dzień Babci i Dziadka. Część grup przygotowała występ jasełkowy, który odbył się już na początku miesiąca, a ostatnia grupa świętowała ze swoimi najbliższymi dziś. 


Wszystkim Babciom oraz Dziadkom składamy serdeczne życzenia:

zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
uśmiechów na co dzień 
i wiele radości!środa, 8 stycznia 2020

Projekt „Bezpieczni w Internecie”


W roku 2019r. Przedszkole Miejskie nr 10 było realizatorem projektu „Bezpieczni w Internecie”. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy środki z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg , Rozdział 85154- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.  

Celem projektu było; współdziałanie z rodziną jako efektywna forma działań zapobiegających uzależnieniom od; alkoholu, telefonu, telewizji, Internetu, promowanie zdrowego stylu życia i wzbogacenie przedszkola w nowe urządzenia multimedialna. 

Dzieci żyją w świecie zdominowanym przez massmedia i technologie cyfrowe , które stają się nijako kreatorami świata dziecka stąd ogromna rola rodzica i przedszkola w rozwijaniu umiejętności właściwego korzystania z dostępnych środków masowego przekazu.  Przedszkole wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji ; zajęcia z tablicą interaktywną czy zabawy dydaktyczne z „Magicznym Dywanem”. Zabawa i nauka z ich wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową , spostrzegawczość czy szybką reakcję na różne bodźce.  Zajęcia podnoszą atrakcyjność wzbogacając jednocześnie tradycyjne środki i pomoce dydaktyczne.

Do naszego projektu włączyliśmy również rodziców , którzy będą wskazywać dzieciom pozytywne aspekty korzystania ze współczesnych technologii. Stąd udział rodziców i nauczycieli w cyklicznych warsztatach „Bezpieczni w Internecie” prowadzonych przez terapeutę mgr Martę Moszko ze Stowarzyszenia Kropka – Wolni od Uzależnień.  

Konkurs rozstrzygnięty

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. "PORTRET PANI ZIMY". Wybór nie był łatwy, gdyż wszys...