czwartek, 2 kwietnia 2020

Opłaty za przedszkole - ogłoszenie!OGŁOSZENIE


Drodzy Rodzice, w związku z zawieszeniem działalności przedszkola informujemy, że naliczanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 zostanie zrealizowane w dniu otwarcia placówki.  Osoby, które posiadały nadpłatę za miesiąc marzec 2020, a z poprzedniego okresu miały zaległość, to nadpłata ta zostanie rozliczona na poczet tej zaległości.
 Osoby, które miały nadpłatę za marzec 2020 i uregulowane wszystkie należności, to nadpłata ta zostanie rozliczona w naliczeniu opłat w kolejnych miesiącach.

Rodzice, zalegający z opłatami za przedszkole, będą otrzymywać Wezwanie do zapłaty wg dotychczasowych zasad. Rozliczone zostaną jedynie nadpłaty
na poczet zaległych opłat.


Dyrektor Grażyna Kozłowska

Szkoła do hymnu

Dzieci z grup starszych z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zaśpiewały o godzinie 11:11 hymn Polski.   Wydarzenie to odbyło się,...