sobota, 22 lutego 2020

Ferie zimowe !

W czasie ferii zimowych dzieci w naszym przedszkolu się nie nudzą!

Jest to czas zabaw międzygrupowych, nawiązywania nowych przyjaźni.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ostatnich dwóch tygodni.
 czwartek, 6 lutego 2020

Bal karnawałowy!

W środę wszystkie dzieci z naszego przedszkola tanecznym krokiem wkroczyły na salę gimnastyczną gdzie odbyła się zabawa karnawałowa.

piątek, 31 stycznia 2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021


24 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis
www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 14.02.2020 r., godz. 12.00. Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta - www.kolobrzeg.pl WAŻNE!
  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 09 marca 2020 r., do godz. 15.00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z „ zakwalifikowanego” na „ przyjętego”.

wtorek, 28 stycznia 2020

Dzień Babci i Dziadka !

Styczeń upłynął wszystkim dzieciom w naszym przedszkolu na przygotowaniach do ważnego święta jakim jest Dzień Babci i Dziadka. Część grup przygotowała występ jasełkowy, który odbył się już na początku miesiąca, a ostatnia grupa świętowała ze swoimi najbliższymi dziś. 


Wszystkim Babciom oraz Dziadkom składamy serdeczne życzenia:

zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
uśmiechów na co dzień 
i wiele radości!Ferie zimowe !

W czasie ferii zimowych dzieci w naszym przedszkolu się nie nudzą! Jest to czas zabaw międzygrupowych, nawiązywania nowych przyjaźni. ...