środa, 28 października 2020

OGŁOSZENIE

 

UWAGA RODZICE !!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi Procedurami informuję, z dniem 27.10.2020r.;

  1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

  2. Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/ opiekuna

  3. Rodzic wchodzi z dzieckiem do szatni przedszkola z zachowanie bezpiecznych odległości od 1,5 m do 2 m od innych rodziców.

  4. Rodzic w maseczce ochronnej zasłaniającej usta i nos, dezynfekuje ręce.

  5. Rodzic przyprowadza dziecko do szatni przedszkola, rozbiera dziecko i przekazuje osobom dyżurującym w szatni. Następnie opuszcza szatnię tak aby umożliwić innym rodzicom wejście do przedszkola.

  6. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Po ubraniu dziecka niezwłocznie opuszcza przedszkole.

7. Przyprowadzanie dzieci tylko w godz. 6.30 – 8.30

- odbiór dzieci w godz. 14.30 – 16.30

PRZEDSZKOLE W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30 JEST ZAMKNIĘTE.

STOSUJĄC SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD DBAJ O ZDROWIE SWOJE I INNYCH.

Szkoła do hymnu

Dzieci z grup starszych z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zaśpiewały o godzinie 11:11 hymn Polski.   Wydarzenie to odbyło się,...