środa, 8 stycznia 2020

Projekt „Bezpieczni w Internecie”


W roku 2019r. Przedszkole Miejskie nr 10 było realizatorem projektu „Bezpieczni w Internecie”. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy środki z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg , Rozdział 85154- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.  

Celem projektu było; współdziałanie z rodziną jako efektywna forma działań zapobiegających uzależnieniom od; alkoholu, telefonu, telewizji, Internetu, promowanie zdrowego stylu życia i wzbogacenie przedszkola w nowe urządzenia multimedialna. 

Dzieci żyją w świecie zdominowanym przez massmedia i technologie cyfrowe , które stają się nijako kreatorami świata dziecka stąd ogromna rola rodzica i przedszkola w rozwijaniu umiejętności właściwego korzystania z dostępnych środków masowego przekazu.  Przedszkole wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji ; zajęcia z tablicą interaktywną czy zabawy dydaktyczne z „Magicznym Dywanem”. Zabawa i nauka z ich wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową , spostrzegawczość czy szybką reakcję na różne bodźce.  Zajęcia podnoszą atrakcyjność wzbogacając jednocześnie tradycyjne środki i pomoce dydaktyczne.

Do naszego projektu włączyliśmy również rodziców , którzy będą wskazywać dzieciom pozytywne aspekty korzystania ze współczesnych technologii. Stąd udział rodziców i nauczycieli w cyklicznych warsztatach „Bezpieczni w Internecie” prowadzonych przez terapeutę mgr Martę Moszko ze Stowarzyszenia Kropka – Wolni od Uzależnień.  

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Tegoroczny Dzień Przedszkolaka każda z grup świętowała w swojej sali. Było bardzo kolorowo i wesoło.  NASZYM KOCHANYM PRZEDSZKOLAKOM ZYCZYMY...