niedziela, 21 października 2018

KONKURS PLASTYCZNY


ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POLSKA – MOJA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA”.

1.    PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST INDYWIDUALNE, SAMODZIELNE WYKONANIE PRZEZ DZIECKO PRACY PLASTYCZNO – TECHNICZNEJ, DOWOLNIE WYBRANĄ TECHNIKĄ, NA TEMAT :

POLSKA – MOJA NIEPODLEGŁĄ OJCZYZNA”.

FORMAT PRACY: A3.

2.    KAŻDA PRACA POWINNA POSIADAĆ DOCZEPIONĄ METRYCZKĘ (czcionka: Times New Roman 12)

zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- nazwa i adres przedszkola,
- numer telefonu i adres e-mail placówki,
- imię i nazwisko wychowawcy grupy.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W I GRUPIE U PANI AGNIESZKI STOJANOWSKIEJ DO 29 PAŹDZIERNIKA 2018 r. do godz. 9.00.

3.    W I ETAPIE KONKURSU NASTĄPI WYŁONIENIE 3 PRAC, KTÓRE ZOSTANĄ NAGRODZONE NA FORUM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KOŁOBRZEGU, ORAZ RAZEM Z INNYMI WYBRANYMI PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ PRACAMI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO II ETAPU KONKURSU. (W skład komisji w PM nr 10 wchodzić będą nauczyciele i przedstawiciele najstarszych grup).

ODDAJĄC PRACE NALEŻY PODPISAĆ ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

4.    II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 W KOŁOBRZEGU.

KOMISJA KONKURSOWA BĘDZIE OCENIAŁA PRACE W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

- DZIECI W WIEKU 3 I 4 LATA,
- DZIECI W WIEKU 5 I 6 LAT.

PRACE KONKURSOWE BĘDĄ OCENIANE POD WZGLĘDEM :

- samodzielności wykonanej pracy,
- estetyki wykonanej pracy,
- pomysłowości,
- zgodności z tematem.

5.    Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi 07.11.2018r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą                   e – mailową. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych , oraz wyróżnienia. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

6.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na nieodpłatną prezentację prac na wystawie w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu podczas Międzyprzedszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, jak również na stronie internetowej organizatora.

7.    Pełny regulamin II etapu konkursu dostępny u Pani Agnieszki Stojanowskiej – grupa I.



ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole zdobyło III miejsce w Turnieju Szachowym!